Kort

Gratis zelftesten meenemen op de HU

Studenten die ondanks de lockdown toch naar de Hogeschool Utrecht moeten komen, kunnen gratis zelftesten ophalen. Dit kan bij de ingang van Padualaan 101, Heidelberglaan 7, Bolognalaan 101 en de HU Amersfoort. Het is toegestaan om maximaal twee setjes van vier zelftesten tegelijk mee te nemen.

Voor studenten die vanuit huis onderwijs volgen, is het nog steeds mogelijk om gratis een setje van vier zelftesten te bestellen via deze website. Dit kan per persoon een keer per twee weken.