Nieuws

Groeiend aantal medewerkers tevreden met HU als werkgever

Nieuwe medewerkers tijdens de 'kickstart' in 2021 / foto: Kees Rutten

Een toenemend aantal medewerkers zou de HU bij kennissen aanbevelen als goede werkgever. Het is een van de weinige veranderingen in de resultaten van de HU Thermometer, het onderzoek naar de tevredenheid van het personeel van de hogeschool.

Op de vraag of je jouw werkgever zou aanbevelen bij anderen geeft 53 procent van de respondenten een neutraal antwoord. 29 procent is buitengewoon positief terwijl 18 procent ronduit negatief oordeelt. Dat leidt tot een zogeheten Employee Net Promoter Score (ENPS) van 11. Dit cijfer is een berekening die het enthousiasme van de medewerkers voor de werkgever weergeeft.

Vorig jaar lag dit cijfer nog op 7. Medewerkers bij HU Diensten zijn het meest tevreden: daar staat de score op 24. Bij de instituten blijft het steken op 3 en de medewerkers aan de kenniscentra geven een 12. De HU doet het goed in vergelijking met andere onderwijsinstellingen, waar het gemiddelde op 3 ligt. Dit cijfer is het resultaat van zo’n honderd onderzoeken van basisscholen tot en met universiteiten.

De onderzoekers van HU Thermometer pikken er enkele zaken uit die goed gaan. Zoals de 8,5 voor de stelling dat ze voor hulp bij collega’s terecht kunnen (een 8,5). Verder voelen zij zich behoorlijk verantwoordelijk voor de resultaten van hun team (8,4) en vinden zij hun werk zinvol (8,1). Een flinke groep wil de komende een tot twee jaar voor de hogeschool blijven werken (8,1).

Samenwerking tussen het onderwijs en onderzoek

Minder goed beoordelen medewerkers de samenwerking tussen het onderwijs en onderzoek: een onvoldoende (4,1). Ook loopt de samenwerking met andere onderdelen van de organisatie niet al te soepel (5,3). Daarnaast is de werkdruk matig verdeeld in het team (5,6) en spreken medewerkers elkaar niet zo vaak aan op het gedrag (5,7).

Op alle vijf thema’s ligt de score even hoog als bij het vorige onderzoek. HU-gemeenschap blijft staan op 6,7, werkdruk op 7,2, sociale veiligheid op 7,7, teamontwikkeling op 7,2 en bevlogenheid van de medewerkers staat stabiel op 7,4. Binnen deze onderwerpen vinden in de afzonderlijke vragen minimale verschuivingen plaats, maar dat leidt niet tot veranderingen in de uiteindelijke uitkomsten.

Zo’n 42 procent van de ruim 4500 medewerkers vulde de vragenlijst van de HU Thermometer in, net iets meer dan de 41 procent van de vorige editie. Bij de HU Diensten was dat 62 procent, bij de instituten 37 procent en bij de kenniscentra 23 procent. De respons is aanmerkelijk minder dan het gemiddelde bij veel andere onderwijsinstellingen.