Nieuws

Groen licht voor hbo-cao

Er komt in het hbo inderdaad een loonsverhoging van drie procent. De leden van vakbonden hebben dit weekend ingestemd met de nieuwe cao voor het hoger beroepsonderwijs.

Twee weken geleden waren de werkgevers al akkoord gegaan. De afspraken gelden tot april 2016. Daarin gaat het niet alleen over het salaris, maar ook over de ‘duurzame inzetbaarheid’ van de werknemers.

In de cao staat dat het salaris per vandaag (1 december) met twee procent stijgt. De tweede verhoging met één procent volgt een jaar later. Bovendien krijgt het personeel in augustus 2015 een eenmalige uitkering van 475 euro bruto.

Studieverlof
Verder mag het hbo-personeel veertig uur per jaar besteden aan bijvoorbeeld het opdoen van werkervaring buiten de hogeschool, mantelzorg voor een beperkte periode of studieverlof. Ze mogen de dagen ook opsparen voor een sabbatsverlof. In 2020 stijgt dit aantal uren tot 45 per jaar. De nieuwe regeling start op 1 augustus 2015.

Werknemers van 57 jaar en ouder mogen vijftig uren meer besteden dan hun jongere collega’s, dus negentig uur in totaal. Bovendien behouden ze het recht om eenmalig te kiezen voor een werktijdvermindering van maximaal twintig procent gedurende hooguit vijf aaneengesloten jaren. Ze kunnen dan echter geen aanspraak meer maken op de vijftig extra uren voor oudere werknemers.

Startende docenten
Voor het eerst sinds lange tijd komt er in de nieuwe cao aandacht voor startende docenten, van wie er nu opvallend veel afhaken. Op hogeschoolniveau moet er met de medezeggenschapsraad een plan worden gemaakt voor een goed inwerkprogramma. Collega’s die de beginnende docenten inwerken worden bovendien vrijgesteld, zodat het geen ‘klusje erbij’ is.

De werkgevers beloven verder dat ze zich gaan inspannen om het aandeel flexwerkers in het hbo – nu zo’n 35 procent – kleiner te maken. Slagen ze daar niet in, dan zullen er in de volgende cao aanvullende afspraken worden gemaakt.