Kort

Groningse studenten boos over torenhoge kosten afscheidsfeesten bestuurders

De Democratische Academie Groningen (DAG) is het niet eens met het bedrag dat de Rijksuniversiteit Groningen besteedt aan het afscheid van rector magnificus Elmer Sterken. Er zou 70.000 euro gemoeid zijn met het afscheidsfeestje van Sterken, eerder was er voor het afscheid van toenmalig collegevoorzitter Sibrand Poppema al 40.000 euro uitgetrokken.

‘Binnen een jaar tijd besteedt de Rijksuniversiteit Groningen voor 110.000 euro aan publieke middelen aan de afscheidsfeestjes van eigen bestuurders. Een roep om soberheid vanuit de Universiteitsraad wordt genegeerd, terwijl voormalig minister van onderwijs Marja van Bijsterveld eerder nog aandrong op matiging van uitgaven die gemoeid zijn bij het organiseren van afscheidsrecepties’, schrijft de studentenbeweging op haar website.