Columns

Harvard

In Amerika (de V.S.) ging in 1980 49% van de middelbare scholieren naar een hogeschool of universiteit. Dat percentage is nu gegroeid naar 68%. De cijfers in ons land zijn genuanceerder. Het CBS geeft aan dat van havo naar HBO 71% van de autochtonen gaan, niet-westerse allochtonen (80%), Turkse allochtonen (86%). Maar dan gaan er ook door naar het vwo. En vandaar rechtstreeks ook weer naar de universiteit. Lastig te vergelijken. Een belangrijk gegeven is dat het aantal jongeren in de westerse wereld steeds hoger opgeleid wordt.

Om de Nederlandse kenniseconomie klaar te maken voor 2025 heeft staatssecretaris Halbe Zijlstra zijn Strategische Agenda voor het Hoger Onderwijs geschreven, waarin selectie aan de poort en collegegelddifferentiatie belangrijke onderdelen zijn. Ook hiervoor neem ik Amerika even als voorbeeld, waar na WO II het onderwijssysteem gebouwd is als een meritocratisch en democratisch systeem.

In de eerste helft van de vorige eeuw was er nauwelijks nog sprake van selectie op de Harvard University. In 1940 werd nog 85% geaccepteerd, in 1970 was dit 20% en vorig jaar nog maar 6% van de studenten die zich in wilden schrijven. En dan te bedenken dat je jaarlijks voor Harvard, Princeton of Stanford zo’n 50.000 dollar moet betalen (een kamer op de campus inbegrepen). Democratisch?