Nieuws

Hbo groeit met zes procent

In het hbo is het aantal
eerstejaars met zes procent gestegen. De aanwas is sterker dan in de afgelopen
jaren, toen de studentenaantallen met telkens ruim twee procent toenamen.

In zijn nieuwjaarstoespraak noemde HBO-raadvoorzitter
Doekle Terpstra de aanwas ‘stevig’. ‘Voor het eerst in de historie zijn er meer
dan 400 duizend hbo-studenten.’ Hij complimenteerde de hogescholen met hun grote
inspanningen om de nieuwe studenten op te vangen.

De details van de instroom zijn nog niet bekend. Pas in
februari komen de definitieve cijfers per hogeschool en per sector naar buiten.
De groei is overigens kleiner dan in 2003, toen er ineens 6,4 procent meer
eerstejaars bijkwamen, na krimp in het jaar ervoor.

De Haagse ambitie om Nederland op te stoten tot de
mondiale top-vijf van kenniseconomieën is volgens Terpstra onverenigbaar met
mogelijk grootschalige bezuinigingen. De HBO-raad zal dit voorjaar met een eigen
investeringsvoorstel komen.

Het hbo wil het binaire stelsel van hoger onderwijs – met
universiteiten en hogescholen – graag behouden. Over het in maart te verschijnen
rapport van de commissie-Veerman zei Terpstra: ‘We zijn ervan overtuigd dat het
huidige stelsel nog heel veel toegevoegde waarde heeft voor Nederland. Wel laten
we ons graag wijzen op mogelijke onvolkomenheden.’