Nieuws

Hbo hangt declaraties niet aan de grote klok

De HBO-raad vindt niet dat hogescholen collectief verplicht zijn de declaraties van hun bestuurders openbaar te maken. Dat zou leiden tot ‘schijntransparantie’ en ‘het vergelijken van appels met peren’.

De vereniging van hogescholen schrijft dit in reactie op een poging van RTL Nieuws om inzicht te krijgen in het declaratiegedrag van hbo-bestuurders. Hogescholen hebben bijna allemaal een bijzondere grondslag volgens artikel artikel 23 van de Grondwet, en vallen daarom niet onder de Wet openbaarheid van bestuur (WOB). Tot ergernis van een ruime parlementaire meerderheid, die meent dat ook de bestuurders van bijzondere onderwijsinstellingen publiekelijk verantwoording moeten afleggen over wat ze met overheidsgeld doen.

MISSTANDEN
De belangstelling voor het declaratiegedrag van hbo-bestuurders is gewekt door het inspectieonderzoek naar mogelijke misstanden bij Inholland en geruchten dat er ook bij Stenden Hogeschool twijfelachtige declaraties zouden zijn ingediend.
 In haar nieuwjaarstoespraak ging interim-voorzitter Guusje ter Horst van de HBO-raad nadrukkelijk in op de negatieve beeldvorming over hogescholen. Het hbo ‘deugt’ volgens haar en ze kondigde aan dat de HBO-raad binnenkort een overzicht zal publiceren met de salarissen en vaste onkostenvergoedingen van bestuurders.

In reactie op de rondgang van RTL Nieuws langs kamerleden, laat de HBO-raad echter weten dat helderheid en deugdelijke verantwoording wat anders zijn dan ‘het aan de grote klok hangen van uitgaven die voor de bedrijfsvoering mogelijk van strategisch belang zijn’. Het nu openbaar maken van lijstjes met declaraties ‘leidt tot schijntransparantie’. Want, zo stelt de HBO-raad: ‘Er is geen eenduidige definitie en dus ook geen daarop afgestemde wijze van administreren. Onvermijdelijk worden vervolgens appels met peren vergeleken. Daarmee is geen enkel belang gediend.’

BEELDVORMING
‘
Op de vraag of dit betekent dat ook het onderzoek van de Onderwijsinspectie naar het declaratiegedrag bij Inholland kant noch wal zal raken, antwoordt woordvoerder Fred Allers ontkennend. ‘Het gaat ons er vooral om dat RTL alle 41 hogescholen tegelijk gevraagd heeft hun bonnetjes openbaar te maken. Dat leidt volgens ons tot een onsamenhangende en ongelijksoortige lijst van declaraties aan de hand waarvan hogescholen met elkaar vergeleken worden.’
 Hij verwacht niet dat de HBO-raad de negatieve beeldvorming hiermee zal versterken. ‘Met schijntransparantie schiet niemand wat op.’