Kort

Hbo-opleidingen met één jaar inkorten?

Hbo-opleidingen inkorten van vier naar drie jaar. Het terugdraaien van extra investeringen aan hogescholen en universiteiten als compensatie voor het afschaffen van de basisbeurs. Een korting van 1,9 miljard euro op het hogeronderwijsbudget. Het zijn enkele rigoureuze maatregelen die een werkgroep van het kabinet bedacht voor als Nederland in economisch zwaar weer terechtkomt, schrijft Scienceguide, de website over hoger onderwijs.

De ideeën dateren nog van voor de coronacrisis. Het is niet de bedoeling om ze ook direct uit te voeren. ‘Maar met een recessie voor de deur ten gevolge van de coronacrisis, zijn de overwogen beleidsopties ineens niet meer louter theoretisch te noemen’, meent ScienceGuide.