Nieuws

HBO-raad: nieuw plan Zijlstra ‘nog slechter’

Met zijn wetsvoorstel omtrent langstudeerders straft staatssecretaris Zijlstra ook hogescholen met studenten die wel op tijd afstuderen. ‘Het wetsvoorstel is nog slechter dan het oorspronkelijke plan’, vindt de HBO-raad.

‘De staatssecretaris verkocht zijn plannen in eerste instantie als middel om de kwaliteit van het hoger onderwijs te verbeteren en het aantal langstudeerders terug te dringen. Als het ook nog een bezuiniging opleverde, was dat helemaal mooi’, zegt een woordvoerder van de HBO-raad. ‘Maar nu blijkt gewoon dat hij koste wat kost wil bezuinigen.’

RAAD VAN STATE
De staatssecretaris besloot na het advies van de Raad van State, dat eerder deze week met het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer werd gestuurd, onder meer om de boete voor instellingen te veranderen in een algemene bezuiniging op het hoger onderwijs.

‘De prikkel voor hogescholen om hun best te doen om het aantal langstudeerders te verminderen is daarmee weg. Want of ze hun best doen of niet, ze worden toch gepakt.’ Bovendien zijn nu ook de hogescholen het slachtoffer die nauwelijks langstudeerders hebben, aldus de woordvoerder.

ZONDER VISIE
‘Dit zijn bezuinigingen zonder visie. Ook wij willen de kwaliteit van het hoger onderwijs graag verbeteren. Maar wij vinden met de Raad van State dat het zinvoller is om het probleem eerst goed te analyseren, voordat je allerlei botte maatregelen neemt.’

De HBO-raad vindt het bovendien ‘hard en onbehoorlijk’ dat er geen overgangsmaatregelen worden getroffen voor zittende studenten.