Nieuws

Hbo trekt veel minder eerstejaars

De hogescholen ontvingen dit studiejaar 94 duizend nieuwe studenten. Dat zijn er opvallend weinig: de afgelopen jaren verschenen er telkens meer dan honderdduizend aan de start.

Het verlies is gemiddeld 8,3 procent, blijkt uit de definitieve cijfers. In het najaar werd nog gesproken van zo’n zeven procent minder eerstejaars, maar de daling is dus nog sterker. De HU (min 13 procent), de Hogeschool van Amsterdam (min 15 procent) en Inholland (min 14 procent) lijden zware verliezen.

De Vereniging Hogescholen wijt deze neergang aan het verdwijnen van de basisbeurs. De afgelopen jaren wilden jongeren het nieuwe leenstelsel vóór blijven en was de instroom hoger. Die vloedgolf is nu voorbij.

Leenstelsel
'En wij denken dat een ander deel van de daling samenhangt met studenten die daadwerkelijk door het leenstelsel worden afgeschrikt', zegt hogescholenvoorzitter Thom de Graaf. 'Of er sprake is van een structurele trend valt nog niet te zeggen.'

Vooral de lerarenopleidingen leveren in. De pabo trok landelijk zelfs een derde minder eerstejaars. Waarschijnlijk komt dat door de zwaardere eisen aan nieuwe pabo-studenten: ze moeten toelatingstoetsen doen als ze bepaalde eindexamenvakken missen.

Van de grote hbo-instellingen ontsprongen alleen de Hogeschool Rotterdam en Hogeschool Windesheim de dans: zij verwelkomden iets meer eerstejaars studenten dan vorig jaar. De middelgrote hogeschool Stenden zag de instroom met 18 procent omlaag gaan.