Kort

SER: Selficient-huis van de HU goed voorbeeld van verduurzaming

Meer dan twintig partijen uit bedrijfsleven, overheid, onderwijs en vakbonden gaan samenwerken om ervoor te zorgen dat er genoeg vakkrachten zijn voor de verduurzaming van woonwijken. Hiervoor tekenden zij vandaag de intentieverklaring ‘Mensen maken de transitie’, op initiatief van De Sociaal-Economische Raad (SER).

Voorzitter Mariëtte Hamer noemde vanochtend op radio 1 het Selficient-huis als een goed voorbeeld van hoe hogescholen werken aan verduurzaming. De Vereniging Hogescholen is één van de ondertekenaars.