Kort

Hogescholengroep UASNL treedt met website meer naar buiten

Het samenwerkingsverband Universities of Applied Sciences Netherlands (UASNL) treedt met een website meer op de voorgrond. In het samenwerkingsverband participeren 14 hogescholen, waaronder de Hogeschool Utrecht en Hogeschool voor de Kunsten Utrecht.

De organisatie heeft sinds enkele jaren een kantoor en vertegenwoordiger (Eelko Steenhuis) in Brussel. De UASNL wil de hogescholen meer profileren op het gebied van praktijkgericht onderwijs. Daarnaast bouwt het aan een stevig netwerk.