Hogescholenvoorman Thom de Graaf: ‘Maak ook havo zesjarig’

Om te voorkomen dat studenten afhaken.

Er zijn onorthodoxe maatregelen nodig nu steeds meer hbo-studenten stoppen met hun opleiding. Misschien moet de havo een jaar langer duren, oppert Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

De Graaf hield zojuist een toespraak op het jaarcongres van zijn vereniging. Hij prees het hbo op allerlei manieren, maar één ding is volgens hem ‘echt niet goed’. Te veel studenten haken voortijdig af.

Minder dan de helft van de hbo-studenten behaalt binnen vijf jaar het diploma, benadrukte De Graaf. ‘Het meest dramatisch scoren de jongens van niet-westerse afkomst die via het mbo de sprong naar het hbo waagden.’

De minister moet daarom ingrijpen, vindt hij. Ze zou bijvoorbeeld moeten aanmoedigen dat mbo’ers een half jaar of langer worden voorbereid op hun hbo-opleiding in schakelprogramma’s.

Ook zou de havo van hem even lang mogen duren als het vwo. ‘Waarom hebben we het in Nederland zo ingericht dat de beste leerlingen de langste schooltijd krijgen en de net iets minder of anders getalenteerden een jaartje minder?’, vroeg  hij zich af. ‘Wat zou er mis zijn met een zesjarige havo met meer tijd voor ontwikkeling en een soepele overgang naar het hbo?’

Verder greep hij de gelegenheid aan om zijn zorgen over het nieuwe leenstelsel te uiten (waar hij als senator van D66 overigens zelf vóór heeft gestemd). De eerste cijfers zijn niet hoopgevend, meent hij. ‘Vooral jongeren met laagopgeleide en dus minder verdienende ouders haken af. Als dat structureel wordt, zal Den Haag iets moeten doen, ook als dat geld kost.’

Burgerlijk ongehoorzaam
Onorthodox was ook De Graafs oproep tot een soort burgerlijke ongehoorzaamheid aan het begin van zijn toespraak. Al een half jaar geleden hebben de hogescholen aan het kabinet gevraagd of ze vluchtelingen zonder verblijfsstatus alvast taal- en schakeltrajecten mogen bieden. Ze hebben nog steeds geen antwoord. ‘En die mensen moeten al zo lang wachten. Waar een klein land klein in kan zijn…’

De Graaf wist niet of het kwam door ‘politieke onwil of de enorme bureaucratie’, maar misschien moesten de hogescholen er maar gewoon aan beginnen ‘en moet de minister maar een oogje dichtknijpen’.

Reageer!
Deel via...
 

1 reactie

Het is niet meer mogelijk om te reageren

  1. Wat is het probleem waar de heer De Graaf een oplossing voor poneert? Is de uitval in het HBO een probleem van de kwaliteit van de instroom (zou kunnen) of is het een probleem van de kwaliteit van het onderwijs? Zij wij in staat om onze studenten te boeien en te binden, zijn wij is staat hen te inspireren en to motiveren om hard te werken? Nemen we onze studenten überhaupt wel serieus? Dit is nu eens geen HU probleem maar een HBO probleem. Ik vraag mij serieus af of ons onderwijs aansluit bij de belevingswereld van onze studenten en of ons onderwijs ze goed voorbereid op het nastreven van een inhoudsvolle loopbaan, zowel op economisch als maatschappelijk gebied. Als dat niet zo is haken ze af op de kwaliteit van het onderwijs en niet op de kwaliteit van hun vooropleiding.

    Dus beste Thom, wat is het probleem en welke oplossing past daar het beste bij, zonder meteen de studenten een oor aan te naaien.