Kort

Hogeschool Utrecht voert rondetafelgesprekken

Hogeschool Utrecht organiseert deze week gesprekken met studenten en medewerkers om samen het onderwijs te verbeteren. Dit gebeurt tijdens zogenaamde ‘digitale statafelgesprekken’ op 21, 22 en 23 februari tussen 16:00 en 19:00.

Ze zullen gaan over de toekomst van de HU en over de vernieuwing van de onderwijsvisie. De huidige visie ‘Onze wereld van morgen’ stamt uit 2015. De Design Innovation Group, een extern bureau, zal de discussies leiden.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via dit formulier.