Nieuws

Hogeschoolraad verwerpt voorstel college van bestuur

Heidelberglaan 15 / foto: Kees Rutten

De Hogeschoolraad (HSR) heeft woensdag met een grote meerderheid tegen de invoering van het Beleidskader Onderwijsarchitectuur gestemd. Hierin stond onder meer dat alle opleidingen van de HU zouden moeten gaan werken met ‘leeruitkomsten’.

Het college van bestuur wil een volgende stap maken met de onderwijsvernieuwing. Het beleidskader moet de flexibilisering en samenwerking tussen opleidingen bespoedigen. Twee weken geleden bleek al dat de HSR er kritisch over was. De raad vond dat het college te snel van stapel liep en vroeg om intrekking van de plannen. Dat wilde het college niet.

In het voorgestelde beleidskader van het college vormen leeruitkomsten een belangrijk element: de student moet aantonen wat hij of zij begrijpt, weet en kan toepassen. Leeruitkomsten moeten de leerdoelen gaan vervangen. Daarnaast wordt in de nieuwe architectuur de koppeling tussen leeruitkomsten, onderwijsactiviteiten en toetsen losgelaten. Studenten kunnen dan zelf bepalen wat voor onderwijs ze nodig hebben.

In een voorlopig advies bepleitte de HSR het besluit uit te stellen tot na de zomervakantie. Ook wilde de raad de wet op flexibilisering voor de deeltijd en duale opleidingen afwachten. In het advies stond verder dat de raad het eens is met een aantal belangrijke principes in de voorgestelde onderwijsarchitectuur, zoals het werken met leeruitkomsten. De raad gaf als suggestie dat de instituten hun eigen voorstellen zouden ontwikkelen op het gebied van flexibilisering.

Voorlopig advies ingetrokken

Vanwege ‘voortschrijdend inzicht’ trok de raad haar eigen advies in, liet de voorzitter Annette Wind weten, tijdens een ingelaste HSR-vergadering woensdagmiddag 28 juni. Met 16 stemmen tegen en één stem voor verwierp de HSR vervolgens het voorstel van het college. ‘We hebben meer rust en ruimte nodig om de risico’s voor de kwaliteit van het onderwijs te onderzoeken’, zei Wind.

In een eerdere brief stond ook dat de HSR voorstander is van werken met leeruitkomsten in de deeltijd en duale opleidingen, maar dat ze het voor de voltijdvariant nog een brug te ver vindt. Een vergelijkbaar standpunt is te lezen in een interview met Elwin Savelsbergh, dinsdag gepubliceerd op Trajectum. De lector Curriculumvraagstukken maakt zich zorgen om de invoering van leeruitkomsten bij alle HU-opleidingen.

Nieuw plan na de zomer

Collegevoorzitter Jan Bogerd zei woensdag na de vergadering niet te weten wat de motivatie is van de raad om het voorstel te verwerpen. Hij wacht de brief van de raad af. ‘Het is goed dat de raad haar verantwoordelijkheid neemt en we zijn benieuwd naar de inhoudelijke argumenten’, stelde hij. ‘Aan de hand daarvan bekijken we of het college kan bewegen, aanpassingen mogelijk zijn of dat we ze kunnen weerleggen.’

Er komt zeker een nieuw plan over de onderwijsarchitectuur, vertelde hij. Hij noemde flexibilisering van het onderwijs een cruciale ontwikkeling in het hoger onderwijs die sowieso doorgaat. Heeft dit besluit gevolgen voor de onderwijsvernieuwing aan de HU? Bogerd: ‘Dat kan ik op dit moment nog niet overzien.’