Nieuws

Hogeschoolraad verwerpt voor derde keer de begroting

De Hogeschoolraad (HSR) heeft woensdagmiddag 4 maart voor de derde keer de begroting 2015 van de HU afgekeurd. Dit betekent hoogstwaarschijnlijk dat het conflict voorlegd wordt aan een landelijke geschillencommissie, die een bindende uitspraak zal doen.

De HSR heeft grote moeite met de manier waarop het college van bestuur de bezuinigingen en harmonisatie bij HU Diensten doorvoert. Daarnaast is de raad niet te spreken over onder meer de onderwijsinnovatie die wordt ingevoerd zonder dit ter toestemming voor te leggen.

Schriftelijke stemming
Na een schriftelijke stemming bleken er zeven voor, zeven tegen en een onthouding. Volgens de reglementen is bij het staken van de stemmen het voorstel verworpen. ‘De begroting is daarmee afgestemd’, concludeerde HSR-voorzitter Cees Braas. Het stemmen met papiertjes in plaats van door de handen op te steken, werd noodzakelijk geacht om het stemgedrag niet tot personen te kunnen herleiden. 

In de onderhandelingen heeft het college de afgelopen periode een aantal toezeggingen gedaan. Zo is beloofd dat de HSR enkele beleidsplannen over onderwijsvernieuwing ter goedkeuring krijgt voorgelegd en komt er binnenkort een harmonisatieplan waar de raad zich over kan uitspreken. Ook is er een bedrag toegezegd om de werkdruk bij de decanen te verlichten.

Externe onderzoeker
Een volgende handreiking van het college is het aanbod om samen met de HSR een analyse te laten verrichten door een externe onderzoeker naar de onrust onder het ondersteunend personeel en mogelijke maatregelen om dit in te dammen. Het onderzoek zou het tijdvak van het begin van de bezuinigingen in 2013 tot maart van dit jaar beslaan en medio april afgerond moeten zijn.

In mondelinge verklaringen over fractiestandpunten werd duidelijk dat sommige voorstemmers tot hun keuze kwamen omdat ze in gesprek met het college willen blijven om de toezeggingen te verzilveren. Want het is onduidelijk of en welke handreikingen doorgaan nu de begroting is verworpen. Enkele tegenstemmers hekelden het personeelsbeleid wat met de bezuinigingen gepaard gaat, waarbij mensen zeggen onder druk te worden gezet om de hogeschool te verlaten.