Nieuws

Hoogopgeleide vrouwen steeds jonger moeder

Van elke honderd hoogopgeleide vrouwen die in 1980 zijn geboren, waren er 37 op hun dertigste moeder. Dat zijn er meer dan voorheen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Hoogopgeleide vrouwen die tien jaar eerder zijn geboren, in 1970, kregen gemiddeld iets later kinderen. Van hen was slechts dertig procent al op hun dertigste moeder.

Diploma
Vrouwen met een diploma van een universiteit of hogeschool krijgen nog steeds relatief laat kinderen. 'Ze willen eerst hun opleiding afmaken, een vast inkomen, een woning en een stabiele relatie voordat zij aan kinderen gaan denken', aldus het CBS. 'Deze wensen leiden tot uitstel of afstel van moederschap.'

Net als de hoogopgeleide vrouwen werden ook middelbaar opgeleide vrouwen weer iets jonger moeder. De lichting van 1970 had in 52 procent van de gevallen al een kind op haar dertigste en dat aandeel steeg tot 57 procent voor de lichting van 1980.

Laagopgeleid
Laagopgeleide vrouwen van geboortejaar 1980 waren in 69 procent van de gevallen al moeder op hun dertigste. Bij de generatie van 1970 was dat aandeel nog 72 procent.

Er zijn nog steeds weinig alleenstaande moeders onder hoogopgeleide dertigers: slechts twee procent heeft een kind en woont alleen. Onder laagopgeleide vrouwen van dertig is dat achttien procent en onder de middelbaar opgeleiden acht procent.