Columns

Hoorcollege

Jan Bogerd wijst via het social network Yammer op een artikel in Studiesucces. Dat gaat over de uitkomsten van studies. Dit lijkt als in de politiek. Een goed ambtenaar weet eigenlijk wel wat er gedaan moet worden, maar suggereert een dure studie. Die bevestigt wat men al weet. Maar nu is het door de verantwoordelijke politicus makkelijker te verkopen, want die wordt gesteund door de uitkomsten van het rapport.

Zo zie ik ook de studie van Crede en collega’s (2010) waarin aangetoond wordt dat er een positieve correlatie gevonden is tussen aanwezigheid van een student bij studieactiviteiten en prestatie (cijfer van het vak). Iets wat een door de wol geverfde docent ook weet. Die eist aanwezigheid, want z’n ervaring heeft hem geleerd dat studenten die er elke les zijn, beter scoren.

Maar ons OER (onderwijs examen reglement) geeft echter aan dat een aanwezigheidsplicht eigenlijk niet mag. De studie zegt eveneens, dat 8 à 9 uur per week een optimum is voor studenten en een andere studie (Vos, 1998) houdt het op 12 à 14 uur. Dat is iets om rekening mee te houden.

Maar een goed docent weet ook wel dat een lesweek niet alleen opgebouwd kan worden door hoorcolleges. Afwisseling is mijn credo.