Nieuws

HU-bibliotheek populair op zondag

De HU-bibliotheek trekt een grote groep bezoekers op zondag. Dat blijkt uit de eerste cijfers van de pilot van de bibliotheek.

De HU-bibliotheek opent deze tentamenperiode drie zondagen haar deuren, mede omdat de universiteitsbibliotheek tijdelijk alleen eigen studenten toelaat. De eerste zondag van de pilot trok de HU-bibliotheek 432 bezoekers, afgelopen zondag lag dat aantal op 923. Dat zijn positieve resultaten.

De HU-bibliotheek is al langer geopend op zaterdag. ‘Zo’n pilot is toch spannend’, zegt een medewerker. ‘Het hele gebouw wordt opengesteld, er zijn beveiligers aan het werk. Dan is het zonde als er geen gebruik van wordt gemaakt.’ Maar dat is niet het geval. ‘We hebben gelukkig nog niet gehoord van studenten dat er geen plek meer is, maar de bibliotheek zit goed vol. Boven verwachting. De tweede zondag waren er meer dan twee keer zo veel bezoekers ten opzichte van de eerste zondag.’

Metingen

Het systeem dat de bezoekersaantallen bijhoudt, meet het aantal mensen dat de bibliotheek in en uit loopt. Dit systeem is niet 100% nauwkeurig. Er zijn tenslotte mensen die naar buiten lopen om te roken of te eten en daarna verder gaan met studeren. Wel geven de cijfers een goede indruk.

Medewerkers van de bibliotheek hebben zelf een meting gedaan naar de categorieën waar bezoekers onder vallen. De eerste zondag was 61% van de bezoekers HU-student. 6% van de bezoekers was UU-student en 32% was student aan een andere hogeschool of universiteit. De tweede zondag van de proef lag het percentage HU-studenten hoger: op 73%.

‘Het is niet makkelijk om oude patronen te doorbreken’, zegt een medewerker van de HU-bibliotheek. ‘Er zijn veel HU-studenten, vooral die al langer studeren, die hier nu voor het eerst komen. Zij zijn gewend geraakt om naar de universiteitsbibliotheek te gaan en echt positief verrast over de faciliteiten hier. Een paar jaar geleden waren er nauwelijks studieplekken. Dat oude beeld van de HU-bibliotheek achtervolgt ons.’

Medewerkers van de HU-bibliotheek en de Universiteitsbibliotheek evalueren de resultaten van de proef. Of de HU-bibliotheek de volgende tentamenperiode weer open is op zondag, is nog onbekend.

Jonge democraten

De jongerenorganisatie van D66 in Utrecht riep onlangs op tot samenwerking met particulieren om het tekort aan studieplekken in Utrecht op te lossen. Afdelingsvoorzitter Bloys Sebregts zegt in DUIC dat de oplossing mogelijk ligt in ‘gezamenlijk kijken waar bruikbare leegstaande panden staan’.