Kort

HU blijft open voor bieb, leerteams en praktijklessen

De bibliotheken van de HU op het Utrecht Science Park en in Amersfoort blijven open, schrijft de HU in een interne mail over de strenge lockdown. Maar het gebruik ervan is aan beperkingen onderhevig.

In de locatie Utrecht is het niet toegestaan boeken uit de kast te pakken. Wie boeken wil lenen kan zich bij de balie melden. In Amersfoort kunnen wel boeken uit de kasten worden gehaald. Verder zijn de studieplekken in de bibliotheken alleen beschikbaar voor HU-studenten en moeten ze van te voren worden gereserveerd. Bij het inchecken controleren medewerkers de QR-code.

Ook kunnen leerteams gebruik maken van de ruimtes van de HU, staat in de mail. Leerteams zijn groepen studenten die samen in een team leren. Welke groepen daar wel en niet onder vallen, staat er niet bij.

Zoals eerder gemeld blijft de HU open voor praktijkonderwijs, tentamens, kwetsbare studenten, sommige activiteiten in laboratoria en medewerkers die thuis moeilijk kunnen werken. De sluiting van de gebouwen duurt minstens tot 9 januari.