Kort

HU is niet van plan gratis tampons en maandverband te verstrekken

Hogeschool Utrecht is niet voornemens menstruatieproducten gratis te gaan aanbieden, laat ze vandaag weten, als reactie op een eerder artikel van Trajectum over het onderwerp.

Directeur Bedrijfsvoering, Daniëlle van Wijngaarden: ‘Natuurlijk willen we een inclusieve HU zijn, waarbij elke student in de gelegenheid wordt gesteld om zijn of haar studie te kunnen volgen. Als hierbij echter de kosten van menstruatieproducten beperkend zijn, lijkt dit een signaal te zijn dat er op financieel gebied meer knelpunten zijn dan alleen de kosten van deze producten. Huismerken van supermarkten verkopen de verpakkingen immers al voor 1 à 2 euro. Decanen van de HU staan klaar om hierover in gesprek te gaan.’

Van Wijngaarden laat ook weten dat bij alle recepties altijd een voorraad paracetamol en maandverband aanwezig is, voor geval van nood.