Nieuws

HU kan studenten definitief wegsturen

Studenten die zich ernstig misdragen of ongeschikt voor de studie zijn, kunnen vanaf volgend collegejaar voorgoed weggestuurd of geweigerd worden. Tot nu toe was dit niet mogelijk.

Vanaf september krijgen faculteitsdirecteuren de mogelijkheid om studenten die gewelddadig zijn, spullen vernielen of zich op een andere manier misdragen definitief weg te sturen. Tot op heden konden studenten alleen een waarschuwing en berisping krijgen of een tijdelijk verbod op de toegang van de gebouwen.

De sanctie is in het Studentenstatuut 2010-2011 toegevoegd. Er zijn wel voorwaarden gesteld aan de zware straf. Zo dient de student eerst een waarschuwing te hebben gehad en moet het vergrijp meerdere keren zijn gepleegd.

Daarnaast kan het college van bestuur met ingang van komend studiejaar iemand weigeren toe te laten of de inschrijving beëindigen (het zogenaamde Iudicium Abeundi). Dit is mogelijk als een student door zijn gedrag of uitlatingen ongeschikt is voor het beroep waartoe de opleiding opleidt. Deze verbanning geldt dan ook voor vergelijkbare opleidingen bij andere instellingen.

Deze aanscherpingen van het Studentenstatuut zijn mogelijk door wijzigingen in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). Aanleiding hiervoor zijn onder meer de moeilijkheden die ontstonden toen een man die bekend stond als pedofiel zich inschreef bij opleidingen pedagogiek van meerdere universiteiten. Tot op heden was het alleen mogelijk om studenten weg te sturen met een negatief bindend studieadvies.