Nieuws

Onderwijsfestival toont ‘momentopname van innovaties’

Werkspoorkathedraal/archieffoto Sebastiaan ter Burg

Op 17 en 18 januari barst het Onderwijsfestival ‘HU next 18’ los in de Utrechtse Werkspoorkathedraal. Er zijn vele sprekers en bijna honderd sessies. Het festival is voor zowel medewerkers als studenten. Medeorganisator Erik Mooij, programmamanager Onderwijsinnovatie, vertelt over het hoe en waarom van het festival.

Noem eens enkele highlights van het programma?
‘Er zijn inspiratiesessies, workshops, presentaties, exposities en ateliers. Bij die laatste gaan docenten met deelnemers aan de slag met het ontwikkelen van nieuw onderwijs. Zo is er een atelier in samenwerking met het lectoraat Co-Design over hoe studenten leren ontwerpend onderzoek te doen naar hoe de toekomstige samenleving eruit kan zien. Dit kan voor uiteenlopende opleidingen interessant zijn, bijvoorbeeld voor het onderzoeken van de toekomst bij beroepen als fysiotherapeut, bouwkundige of leraar.’

‘Van de vier keynotesprekers wil ik Martijn Aslander er graag uitlichten. Hij staat aan de basis van de Permanent Bèta-beweging: hoe kun je vernieuwing aanjagen en hoe krijg je daarin collega’s en andere betrokkenen mee? Hij is medeauteur van het boek Nooit af in het onderwijs met als boodschap dat het onderwijs zich blijft ontwikkelen.’

Waarom een Onderwijsfestival?
‘Dit eerste HU Onderwijsfestival is het resultaat van een samenvoeging van meerdere, jaarlijkse HU-events: de HU Nieuwjaarsviering, de onderwijscongressen van de voormalige Faculteit Natuur en Techniek, de Docent van het Jaar-verkiezing en de Honoursconferentie. Daarbij willen we met dit Onderwijsfestival laten zien wat er op onderwijsgebied binnen de hogeschool allemaal voor moois gebeurt.’

‘We hebben vijf thema’s gekozen: Next Student, Next Teacher, Next Education, Next Professional en Next University. Ook de projecten vanuit het programma Onderwijsinnovatie van de HU bieden we een podium. Het programma zou eind december 2017 stoppen, maar voorlopig loopt het door. Met het festival maken we een momentopname van wat er op het gebied van onderwijsinnovatie allemaal gebeurt binnen de hogeschool.’

De tweedaagse is ook bedoeld voor studenten. Wat is er voor hen te doen?
‘De kern van het programma is vernieuwing van de opleidingen en dat gaat natuurlijk zowel studenten als medewerkers aan. Specifiek voor en door studenten is de Honours Experience Salon en de Expo. Het programma is zeker ook aantrekkelijk voor studenten in opleidingscommissies omdat ze kunnen kijken in de keuken van andere opleidingen. Daarbij is het festival ook interessant voor studenten van opleidingen die zelf over onderwijs gaan, zoals Pedagogiek, de Pabo en andere lerarenopleidingen.’

Veel opleidingen zijn bezig met onderwijsvernieuwing. Wat verstaan we daar onder?
‘Onderwijsinnovatie is breed. Je kunt denken aan de vernieuwing van curricula, waarbij nieuwe inzichten worden verwerkt van propedeuse tot en met het afstuderen. Naast zulke grote projecten gaat het ook om minder ingrijpende innovaties, zoals de invoering van nieuwe didactiek. Denk aan gepersonaliseerd leren, studenten die lesgeven aan andere studenten, een meer coachende rol van de docent en allerlei technologische ontwikkelingen zoals online colleges en virtual reality.’

Het festival speelt zich af in de Werkspoorkathedraal, een voormalige loods die is omgebouwd tot evenementenhal. Waarom juist die plek?
‘Daar zijn verschillende redenen voor. Het gebouw wijzigt van bestemming en is dus zelf in transformatie. Studenten van onder meer de HU werken mee aan de verandering van het Werkspoorkwartier: eerst een oud bedrijventerrein, nu op weg  naar een hotspot voor creatieve bedrijven. En de loods past bij de festivalsfeer die we willen uitstralen.’

  • Aanmelden voor het Onderwijsfestival ‘HU next 18’ kan tot en met 10 januari hier.
  • Aanmelden voor de Nieuwjaarsviering, na afloop van het festival op donderdag 18 januari, kan hier.

.