Nieuws

HU-onderzoek oogt volwassen, maar in de samenwerking ‘moet echt iets gebeuren’

Illustratie: iStock

Het hbo-onderzoek blijkt na twintig jaar volwassen. Maar het heeft hard nodig dat docenten en onderzoekers nu eindelijk beter gaan samenwerken. ‘Anders kan de HU nooit waarmaken wat we willen, namelijk als hogeschool bijdragen aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken,’ zegt Lisette de Munneke in De Omslag.

De noodzaak tot meer samenwerking blijkt uit interviews met HU-onderzoekers en collegelid Wilma Scholte op Reimer in het online magazine De Omslag. Daarin pleit ook Frans Leijnse, oud-voorzitter van de Vereniging Hogescholen, dat het tijd wordt voor een volgende fase. Met meer nadruk op onderzoekskwaliteit en zorg voor een goede onderzoeks-infrastructuur. Waarbij promoveren binnen de hogeschool ook mogelijk wordt.

Collegelid Scholte op Reimer ziet dat wel zitten. Zij ziet ook de volwassenheid van het hbo-onderzoek: ‘We doen het goed ten opzichte van andere hogescholen. Ik kan zeggen dat we tot de top behoren in Nederland.’ Ze noemt het een mooi begin. ‘Maar het kan natuurlijk veel beter. Het kost tijd om in gezamenlijkheid met onderzoek en onderwijs ingewikkelde vraagstukken op te pakken.’

Beschuldigende vinger

Lisette Munneke, onderzoeker bij het lectoraat Onderzoekend Vermogen, toont zich nog wat uitgesprokener: ‘Er moet echt iets gebeuren. Anders kan de HU nooit waarmaken wat we willen, namelijk als hogeschool echt bijdragen aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken.’

Ze wijst op plaatsen waar het goed gaat (Co-design en Communication & Media Design!). Maar ze schetst ook het moeizame verloop bij een SIA-project waarin studenten anderhalf jaar mee konden lopen bij mkb-bedrijven. ‘Onderzoekers wijzen vervolgens met een beschuldigende vinger naar de opleidingen. Bij hen ontbeert de kennis waar opleidingen mee te dealen hebben en vice versa.’

Elkaar begrijpen

Munneke ziet ook waar de oplossing ligt: onderwijs en onderzoek moeten met elkaar willen praten. ‘We worstelen hier al jaren mee. Je kunt beleidsmatig van alles bedenken om dingen anders in te richten. Maar als het in de basis niet lukt om met elkaar in gesprek te komen en echt te snappen waar die ander mee bezig is, dan komt het niet goed van de grond.’

De Omslag, het online magazine van de HU over de toekomst van onderwijs en onderzoek, brengt vier keer per jaar interviews met onderzoekers over de verbinding tussen onderzoek, onderwijs en samenleving. In deze voorjaarseditie komen onder andere Anton Boonen, Constantijn Tilanus, Maarten ter Huurne en Quirine Eijkman en Erik Mooij aan het woord.