Nieuws

HU stopt met operationele technologie

De HU stopt met de opleiding algemene operationele technologie (AOT). De huidige eerste- en ouderejaars kunnen de studie afmaken, maar vanaf komend studiejaar worden geen studenten meer aangenomen.

Het gaat om de voltijdopleiding AOT, met de afstudeerrichtingen hogere installatietechniek, hogere energietechniek en elektrotechnische installatietechniek. De duale variant is afgelopen jaar gestopt.

De reden om AOT af te bouwen is een herzieningen van het opleidingenaanbod van het Institute for Engineering and Design, onderdeel van de faculteit Natuur en Techniek. De directie wil meer keuzevrijheid voor studenten om hun eigen studieroute te bepalen binnen een kleiner aantal zelfstandige opleidingen. Docenten werken de plannen de komende maanden uit. De andere opleidingen van het instituut (werktuigbouwkunde, industriële automatisering, elektrotechniek en technische bedrijfskunde) gaan in september gewoon van start.

Voor het komend studiejaar hebben zich zo’n veertig eerstejaars gemeld die met algemene operationele technologie willen beginnen. Zij zijn geïnformeerd over het stopzetten van de opleiding en krijgen begeleiding bij het kiezen van een andere studie. Op vrijdag 8 juli staat een informatiebijeenkomst voor hen gepland. Voor de zittende studenten is op dinsdag 5 juli een bijeenkomst georganiseerd.