HU-student met krappe beurs en schuld wil graag geholpen worden

Via een app of met een spreekuur.

Vierdejaars SJD-studenten Eline Maussen deed in het kader van haar studie onderzoek naar de financiële situatie van 319 HU-studenten bij de opleidingen Sociaal Juridische Dienstverlening, HBO-ICT en Human Resource Management. Daaruit blijkt, dat de helft van deze studenten een studieschuld heeft en dat studenten graag ondersteuning krijgen in de vorm van een financieel spreekuur of een app die ze kunnen raadplegen.

Aanleiding voor het onderzoek van Maussen was, dat ze geregeld berichten in de media las, waarin stond dat studenten hun financiën niet op orde hebben en dat DUO beter moet informeren over studieschuld sinds het sociaal leenstelsel is ingevoerd.

Naast schuld bij DUO heeft 27% van de hbo en wo- studenten nog een andere schuld, komt uit onderzoek van het NIBUD naar voren. 21% daarvan komt moeilijk rond of heeft geldgebrek. Studenten weten vaak weinig van financiën en onderschatten hun kosten. Of zoals Loesje het zegt: ‘Aan het eind van hun geld, houden ze altijd een stuk maand over’.

Uitwonende studenten hebben vaker een studieschuld, dan thuiswonende. Opvallend is, dat SJD-studenten meer van geld weten, dan die van de ICT- en HRM-opleidingen.

 

– 24,5% van de studenten houdt niet bij hoeveel ze uitgeven per maand.

– 69,6% van de studenten heeft geen moeite om rond te komen per maand.

– 57,7% van de studenten heeft een studieschuld.

– De gemiddelde studieschuld bedraagt €8497,82.

– 3,1% van de studenten heeft een schuld bij een andere instantie dan DUO.

– 41,7% van de studenten ervaart hun schuld als een last.

– 68,7% van de studenten is van mening dat zij beschikken over voldoende financiële kennis.

 

De HU wil graag meer weten over de financiële situatie van studenten, omdat geldproblemen kunnen zorgen voor stress of depressies en ze daardoor minder presteren. Dat kwam in 2015 ook naar voren uit het onderzoek van HU-Onderzoeker Gercoline van Beek. Zij pleitte voor herhaald vervolgonderzoek. Daarom ontwerpt Eline Maussen in samenwerking met het Kenniscentrum Sociale Innovatie een format voor een website en een spreekuur. Verrassend vond Eline, dat er tijdens het invullen van de vragenlijsten allerlei vragen bij studenten naar boven kwamen over hun financiën, ze met elkaar in gesprek gingen hierover en zelfs op de site van DUO inlogden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volg ons op Instagram
Reageer!
Reageer!
Deel via...