Nieuws

HU Thermometer: werkdruk medewerkers is gedaald

Foto: Kees Rutten

Werknemers van de HU ervaren minder werkdruk dan een half jaar geleden. Het percentage dat de werkdruk als goed beoordeelt is 53,3 procent. Dat is 5 procent hoger dan een half jaar geleden, maar 0,8 procent minder dan de uitkomst bij vergelijkbare onderwijsinstellingen.

Dat is een van de uitkomsten van de tweede volledige HU Thermometer, de opvolger van het werkbelevingsonderzoek. De thema’s zijn: teamontwikkeling, sociale veiligheid, werkdruk en HU-gemeenschap. Vorige week werden de uitkomsten bekendgemaakt. Medewerkers kregen een mail waarbij ze onder meer de scores van het eigen team, instituut en dienst of de HU kunnen inzien. In april werden de resultaten van de eerste meting bekend.

De werkdruk binnen de hogeschool blijft ondanks de ervaren verbetering een heikel onderwerp. Op de vraag wat de redenen zijn voor een te hoge werkdruk, geeft 81 procent de hoeveelheid werk aan. Schakelen tussen verschillende zaken is een goede tweede: 58 procent. Andere veelgenoemde oorzaken zijn hulpmiddelen en ict-systemen (41 procent) en de balans tussen werk en privé (32 procent).

Rapportcijfer

Medewerkers blijken best tevreden met hun werk aan de HU. Zij geven het een gemiddeld rapportcijfers van 7,4, even hoog als een half jaar geleden. Het is iets lager dan de 7,6 van vergelijkbare onderwijsinstellingen. Op de vraag of een medewerkers de hogeschool als werkgever bij anderen zou aanbevelen, op een schaal van 1 op 10, is het antwoord een 5,5.

Op het gebied van de teamontwikkeling doet de HU het ten opzichte van de andere onderwijsinstellingen goed, volgens de HU Thermometer. De medewerkers van de HU zijn beduidend positiever dan personeel van de vergelijkbare onderwijsinstellingen over bijvoorbeeld vertrouwen in collega’s, of afspraken nakomen en informatie delen. HU-medewerkers oordelen negatiever over het aanspreken van collega’s over elkaars gedrag.

Inclusiviteit en diversiteit

Op de vraag of de samenwerking tussen onderwijs en onderzoek goed verloopt, oordeelt men neutraal: een 5, tegenover een 5,2 bij andere onderwijsinstellingen. De HU scoort dan weer hoger als het gaat om inzet voor gelijkheid, inclusiviteit en diversiteit. Dat geldt ook voor de bevordering van cultuur van gelijke kansen en tevens voor de gelijke behandeling op basis van achtergrond, zoals leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid.