Nieuws

HU in 2020: de eerste vragen

Vragen? Nee, eigenlijk waren er geen vragen. En dat was toch even een verrassend momentje. Want Geri Bonhof, voorzitter van het college van bestuur, had net in zo'n twintig minuten de inhoud vertelt van het strategisch plan 'De HU in 2020'. 

Ze gaf op de eerste voorlichtingsbijeenkomst in een zaaltje aan de FEM, aardig gevuld met ruim zestig mensen, een korte samenvatting van het toch al redelijk summiere (15 pagina's) plan: in Powerpoint bulletsgewijs de toekomst van de gehele hogeschool in kaart gebracht. En dat riep dus geen vragen op. Nou ja, niet direct dan.

Bonhof had het over de University of Applied Sciences, voor studenten van 17 tot 67 jaar, verankerd in de regio Utrecht. Over de impact die een hogeschool moet hebben op de samenleving. En dat studenttevredenheid belangrijk is, maar de latere positie op de arbeidsmarkt van die studenten nog veel belangrijker. Medewerkers en studenten kunnen het complete document teruglezen op Sharepoint. En al eerder gaf de collegevoorzitter een interview hierover aan Trajectum.

Professionals
'We maken geen haakse bocht met dit plan', gaf Bonhof nu als toelichting. 'Wel maken we het waarom en wat duidelijk. De vraag 'hoe', die moet bij de professionals worden neergelegd.' 

En die professionals zwegen dus eerst even, toen ze de kans kregen om zelf het woord te nemen. Maar na een kort intermezzo van collegelid Anton Franken ('de makkelijke vragen beantwoord ik, de moeilijke vragen zijn voor Geri. En dat is dus een grapje.'), kwamen alsnog de vragen. Over internationalisering (ligt bij de faculteiten), de precieze focus in het assortiment ('zijn we nog niet uit') en de verplichte masterscholing voor docenten ('hoort er nu eenmaal bij'). 

Inholland
Met dit strategisch document wil het college van bestuur vooral helderheid scheppen, zodat iedereen weer door de bomen het bos kan zien – zo legde Bonhof uit. Maar juist in de beantwoording van de vragen werd ook duidelijk dat het nog lastig zou worden die helderheid te behouden. Al was het maar omdat ook 'Den Haag' en de accreditatiecommissies van de NVAO vasthouden aan allerlei gekwantificeerde doelstellingen. 

Bonhof: 'De Inholland-affaire zijn we nog niet kwijt. Het hbo ligt nog steeds onder een loep en dat is in strijd met de vrijheden die bij een professional horen. We moeten die vrijheid nog steeds terugverdienen.'

BIJEENKOMSTEN

Het college van bestuur organiseert nog meer bijeenkomsten voor medewerkers en studenten over de strategienota 'Hogeschool Utrecht in 2020'.

22 april – tijd: 08.00-09.30 uur, locatie: faculteit Educatie Ruimte 2.018 
8 mei – tijd: 08.00-09.30 uur, locatie: faculteit Communicatie en Journalistiek Auditorium 0S170 
20 mei – tijd: 08.00-09.30 uur, locatie: HU Amersfoort C2.36
12 juni – tijd: 11.30-13.00 uur, locatie: Oudenoord 330 Restaurant BO.24

Aanmelden kan per mail naar HUin2020@hu.nl