Nieuws

Huib de Jong: ‘Bij het hbo ligt mijn hart’

Huib de Jong was de afgelopen zeven jaar lid van het college van bestuur aan de HU. Per 1 maart wordt hij rector van de Hogeschool van Amsterdam en lid van het college van bestuur van HvA-UvA. Er werd voor hem gekozen omdat hij 'een buitengewoon deskundig bestuurder' is die 'zowel de wereld van een grote hogeschool als de universitaire omgeving door en door kent', zo meldde Foliaweb. Maar waarom wilde hij zelf? Een kort interview met het scheidend bestuurslid.

Wat was voor u de reden om voor deze functie te kiezen?
'Dat heeft vooral te maken met de combinatie van hogeschool en universiteit. Daarin komt heel veel samen van wat ik tot nu toe heb gedaan. Ik heb vanaf 1980 aan de universiteit gewerkt en zeven jaar in het hbo. Dat de HvA en UvA onder een dak zitten, maakt het complex maar dat is juist ook het boeiende. Daarnaast benadrukt de HvA de banden met de stad en die dynamische grootstedelijke omgeving interesseert me zeer, ook omdat ik als hoogleraar betrokken was bij het grotestedenbeleid.'

Van collegelid wordt u voorzitter, dus meer het gezicht naar buiten. Vond u dat ook aantrekkelijk?
'Ik heb me nooit belemmerd gevoeld hier aan de HU in mijn rol. Straks zal ik vaker het gezicht naar buiten zijn, dat is boeiend maar niet wezenlijk anders dan wat ik binnen de HU gewend ben.'

En wat laat u na aan de HU? Wat heeft u bereikt?
'Het is aan anderen om vast te stellen wat ik nalaat. Maar het werken bij de HU was een ontzettend leuke ervaring. Sinds Koers 2012 is vastgesteld, is er een veranderingsproces opgestart waarin belangrijke stappen zijn gezet. Ook met de wijze waarop onderzoek een plaats heeft gekregen binnen de HU heb ik me intensief bezig gehouden. En dan is er nog het vastleggen van de onderwijskwaliteit, het halen van de instellingstoets en alles wat na de commissie-Gispen is opgestart. Het werken in teams voor de focus op professionele ruimte heeft mij veel gesprekken vol passie opgeleverd, dat waren heel mooie ontmoetingen. En die contacten zal ik nog gaan missen.'

Maar die gesprekken zult u ook in Amsterdam hebben?
'Ja, ik hoef me daar niet verweesd te voelen.'