Nieuws

Iets minder nieuwe hbo’ers

Meer dan honderdduizend nieuwe studenten hebben zich aangemeld voor het hbo, blijkt uit de laatste cijfers van de hogescholen. Het zijn er iets minder dan vorig jaar, maar nog altijd veel.

Vorig jaar hadden zich in de eerste week van september 105 duizend nieuwe hbo-studenten aangemeld. Nu zijn het er ruim vierduizend minder, meldt de Vereniging Hogescholen.
 
Aspirant-studenten kunnen zich alsnog terugtrekken. De werkelijke instroom is daarom altijd iets lager dan het aantal ‘verzoeken tot inschrijving’.
 
Record
Afgelopen jaar vestigden de hogescholen een record. Voor het eerst verschenen er meer dan honderdduizend nieuwe hbo-studenten aan de start. Al zijn het er dit jaar iets minder, het zijn er nog altijd veel.
 
Het is overigens lastig om de aanmeldcijfers met die van vorig jaar te vergelijken. Studiekiezers moesten zich deze keer eerder aanmelden: voor 1 mei. Ze waren verplicht om studiekeuzeactiviteiten te volgen en kregen een advies over hun geschiktheid voor de opleiding. Misschien trokken twijfelaars zich eerder terug dan voorheen.
 
Basisbeurs
De recordinstroom van vorig jaar had waarschijnlijk te maken met de aangekondigde bezuiniging op de basisbeurs. Studeren wordt in de toekomst duizenden euro’s duurder en veel jongeren kozen na hun eindexamen liever voor de basisbeurs dan voor een jaar werken of reizen.
 
Doordat het kabinetsplan een jaar is uitgesteld, herhaalt de geschiedenis zich dit studiejaar. Opnieuw gaan veel jongeren na hun eindexamen meteen studeren.