Kort

In Delft mag een student zich na wangedrag niet meer inschrijven

Volgens universitair platform Delta heeft een bachelorstudent zulk ‘ernstig wangedrag’ vertoond in de afgelopen jaren, dat het college van bestuur hem per 1 februari definitief van de TU Delft heeft laten uitschrijven. Al eerder was de student een gebouwverbod opgelegd, dat met twaalf weken is verlengd.

Details over het wangedrag van de student wil de universiteit niet delen. Wel beroept het zich op een eigen reglement dat onder meer stelt dat studenten en bezoekers geen schade mogen berokkenen aan anderen. De student deed dat bij herhaling wel.

De TU Delft noemt het ‘zeer uitzonderlijk, zo niet uniek’ dat een student tegen zijn wil wordt uitgeschreven. Ook bij andere hogeronderwijsinstellingen komt dit slechts sporadisch voor.