Nieuws

Inhuur freelance-docenten ingeperkt

De HU heeft het beleid voor de inzet van zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) in het onderwijs aangescherpt. Freelance-docenten krijgen alleen nog contracten voor een maand en niet meer dan enkele uren per week. Voor de periode na 31 december 2014 worden vooralsnog geen nieuwe contracten gesloten.

Aanleiding is het strenger toezicht van de Belastingdienst op zzp’ers en de behoefte vanuit de hogeschool aan standaardisering om de procedure voor de inhuur van freelancers te vereenvoudigen en daardoor te versnellen. De dienst wil voorkomen dat zij langdurig op freelance basis lesgeven.

Tijdens controle van de boekhouding van de hogeschool stuitte de Belastingdienst op onvolkomenheden, zoals het ontbreken van de juiste paspoortgegevens en VAR-documenten (Verklaring Arbeidsrelatie). Als gevolg daarvan moet de HU een naheffing betalen van 465.240 euro.

Streng gecontroleerd
‘De Belastingdienst twijfelt er niet aan dat wij deze zzp’ers als zzp’ers hebben ingezet en niet als vaste krachten, maar de richtlijnen zijn strikt en er wordt streng gecontroleerd. Er is geen opzet in het spel maar het zijn slordigheden’, verklaart Merijn Harms, hoofd corporate control bij de hogeschool. 
 
De hogeschool huurt freelance docenten in om op korte termijn een tekort aan leerkrachten te kunnen opvangen. Daarbij zijn zij veelal werkzaam in hun vakgebied en brengen zo de praktijk in het onderwijs. In januari en februari waren er ruim 468 zzp’ers werkzaam, waarvan de overgrote meerderheid als docent. Zij werden in totaal voor ruim 8500 uur ingeschakeld.
 
Dossier sluiten
Het college van bestuur accepteert de naheffing die de Belastingdienst oplegt. ‘We willen het dossier sluiten en naar de toekomst kijken’, zegt Harms. Afgesproken is dat de HU en de Belastingdienst gaan samenwerken op basis van transparantie en wederzijds vertrouwen. Daartoe wordt het convenant Horizontaal Toezicht afgesloten, waarbij de hogeschool laat zien dat het de financiële processen op orde heeft.
 
Hoewel er nog geen officieel besluit ligt, is de verwachting dat de Belastingdienst met ingang van 1 januari 2015 de onderwijsinstellingen zal verplichten tot afdracht van loonbelasting en premies van freelancers. 'Voor de HU is het een afweging om de zzp'er al dan niet in te huren, want de verplichte afdracht betekent hogere kosten dan een docent in een dienstverband', zegt Harms. Vandaar dat de hogeschool geen contracten afsluit vanaf 31 januari 2014 tot duidelijk is wat de positie van de zzp’ers wordt.
 
Saxion
Saxion Hogescholen maakte in februari bekend te stoppen met het inhuren van zzp’ers in het onderwijs. De hogeschool vreest voor naheffingen. De meeste freelancers krijgen tijdelijke contracten of worden ingehuurd via een uitzendbureau. De Vereniging Hogescholen overlegt met de Belastingdienst over de strengere controles.