Nieuws

Instellingsplan HU: geen grote koerswijzigingen

Foto: Kees Rutten

De hogeschool komt met een nieuw instellingsplan: ‘HU op weg naar 2026’. Het gaat onder andere over flexibilisering van onderwijs, focus van onderzoek en ruimte voor teams. De Hogeschoolraad (HSR) stemde hier woensdag 22 mei mee in.

De titel van het plan geldt overigens nog als een werktitel. Het bouwt voort op het huidige document ‘Hogeschool Utrecht in 2020’ en bevat geen grote koerswijzigingen. Nieuw is dat het instellingsplan geen concrete en uitgewerkte resultaten bevat. In plaats daarvan is het een ‘inspiratiedocument’ dat de richting aangeeft waar de hogeschool naar toe wil.

Enkele uitgangspunten:

  • Vanwege het idee van een Leven Lang Leren komt er naast de bachelor meer ruimte voor deeltijd, duaal, masters en associate degrees. Daarbij draait het steeds vaker om een modulaire inrichting van het onderwijs (d.w.z. in zelfstandige blokken) en flexibel ingericht, zoals met gepersonaliseerd leren.
  • Voor het praktijkgericht onderzoek geldt dat er een stevig fundament gelegd is. Dat moet zich nu ‘prominenter positioneren en profileren’, met meer aandacht voor versterking van internationale netwerken.
  • In de organisatie staan de teams centraal: dit zorgt voor meer interactie, effectiever leren en meer werkplezier. Teams werken binnen en buiten de hogeschool samen, zowel binnen en buiten het vakgebied.

De Hogeschoolraad stelt in een reactie dat het instellingsplan ‘voldoende richtinggevend’ is maar dat het ‘ontbreekt aan concrete doelstellingen’. De HSR dringt aan op meer duidelijkheid over de manier waarop de resultaten worden bereikt. Het college van bestuur zegde toe om dit verder uit te werken. De HSR pleit daarnaast voor meer stabiliteit in de organisatie bij grootschalige onderwijsvernieuwing. Het college zegt dit te herkennen en aandacht te hebben voor de balans in de organisatie.