Kort

Instroom studenten: voor hbo lager, voor universiteiten gelijk

De instroom van nieuwe studenten in het hbo is dit studiejaar 5,5 procent lager dan vorig jaar. De verminderde animo tekent zich af bij alle sectoren. Vooral in de sector gezondheidszorg is een daling te zien: 12,5 procent.

Bij de ander ‘tekortsectoren’ valt het mee: techniek min 2,5 procent en onderwijs min 3,7 procent. Dat blijkt uit voorlopige cijfers die de Vereniging Hogescholen (VH) vandaag heeft gepubliceerd. De tweejarige Associate degrees zijn een uitzondering. Zij groeien juist met 9,2 procent.
 
Bij de universiteiten blijft de instroom dit studiejaar gelijk blijkt ten opzichte van vorig jaar, meldt Universiteiten van Nederland (UvN). In de bachelorfase studeren ongeveer 4.000 studenten meer, terwijl de master zo’n 4.000 studenten minder trekt. Opvallend is de stijging bij natuurwetenschappen, tegenover een daling bij economische opleidingen.