Kort

Invoering leenstelsel: evenveel studenten, maar ze lenen meer

De invoering van het leenstelsel heeft niet geresulteerd in een kleinere instroom van studenten in het hbo en wo. Dat stelt het Centraal Planbureau (CPB) op basis van onderzoek. Nog steeds kiest 85 procent van de havo- en vwo-leerlingen voor een opleiding in het hoger onderwijs. Dat geldt ook voor leerlingen uit gezinnen met lage inkomens. In het onderzoek is niet gekeken naar de doorstroom van mbo naar hbo en van hbo naar universiteiten. Wel ziet het CPB dat studenten vaker lenen en daarbij kiezen voor een hogere lening dan voorheen.