Kort

Islamitische hogeschool moet discriminerende woorden terugnemen

De Islamic University of Applied Sciences Rotterdam (IUASR) moet binnen drie maanden afstand nemen van discriminerende uitspraken van rector Ahmet Akgündüz, schrijft minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs aan de Tweede Kamer. De school kan dit doen door vóór 3 november een advertentie in een dagblad te plaatsen en een verklaring op de eigen website te publiceren. Gebeurt dat niet, dan verliest ze haar bevoegdheid.

Rector Akgündüz zei eind 2018 op de Turkse tv dat tegenstanders van de staat volgens de islamitische leer en de Koran gedood mogen worden. Hij sprak van ‘anarchisten’ en ‘vreemdelingenhaters’ waarmee ze mochten doen wat ze willen.