ISO boos over lobby voor registratie studieschuld

Afgestudeerden kunnen hierdoor moeilijker aan hypotheek komen.

Foto: Pixabay

Het Bureau Krediet Registratie zet volgens studentenorganisatie ISO alles op alles om studieschulden alsnog te mogen registreren. Het BKR zou een lobbykantoor in de arm hebben genomen.

Het Interstedelijk Studenten Overleg baseert zich op een mailwisseling tussen het BKR en Nederlandse kredietverstrekkers, die zijn verenigd in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI). Het BKR, dat al eerder tevergeefs pleitte voor de registratie van studieschulden, acht de tijd rijp voor een nieuwe poging.

Opportunity
In de mailwisseling staat volgens het ISO dat het BKR en lobbykantoor Hill+Knowlton ‘een opportunity’ zien vanwege de ‘situatie rondom studieschulden’ en ‘de leemte die DUO laat vallen in het accuraat voorzien van gegevens’. In de hernieuwde lobby wordt het niet-registreren van de studieschulden als een probleem voor de hele sector ‘gepositioneerd’. Dus niet alleen voor het BKR maar ook voor de banken, schuldhulpverlening en andere betrokkenen.

Studentenorganisatie ISO is ‘geschokt’ over “de grootschalige inspanning van het BKR om het CKI en daarmee het bankwezen te betrekken in een lobby rondom de BKR-registratie van studieschulden’. ISO-voorzitter Tom van den Brink: ‘Juist nu is gebleken dat ex-studenten moeilijker aan een hypotheek kunnen komen, wordt er gepleit voor nog meer toezicht en controle op studieschulden.’

Leenangst
Bij de invoering van het leenstelsel hield toenmalig minister Bussemaker registratie bij het BKR tegen. Dat zou onnodige leenangst aanwakkeren, meenden de voorstanders van het nieuwe leenstelsel. Een gevolg is wel dat afgestudeerden hun studieschuld kunnen verzwijgen bij een hypotheekaanvraag, hoewel dat verboden is. De kwestie wordt nijpender nu de studieschulden van studenten steeds hoger oplopen. Ook de Vereniging Eigen Huis pleitte in 2016 voor BKR-registratie.

 

 

 

 

Volg ons op Instagram
Reageer!
Reageer!
Deel via...
 

1 reactie

Het is niet meer mogelijk om te reageren

  1. Los van de argumenten die het BKR aanvoert, lijkt me die registratie ook beter voor het draagvlak onder de overige Nederlanders wanneer ook studieschulden geregistreerd worden. Je kunt het eigenlijk niet maken dat andere lenende Nederlanders wel geregistreerd worden en studenten niet.

    In die zin vraag ik me ook af of het niet registreren van die studielening in strijd is met de grondwet (gelijkheidsbeginsel). Een lening is een lening. Dat die nou toevallig andere voorwaarden heeft, tja, als ik iets uitleen mag ik ook zelf mijn voorwaarden stellen, toch?