Kort

ISO schrijft brief aan formateurs met 10 wensen voor studenten

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) heeft woensdag 27 maart een brief geschreven aan de informateurs die hebben gesproken over onderwijs. ‘Graag helpen wij bij de puzzel die gelegd moet worden aan de formatietafel met onderstaande 10 punten die voor studenten in het hoger onderwijs van belang zijn.’

In de brief staat een wensenlijstje met tien zaken. Zoals verhoging van de basisbeurs, een renteplafond, het maximeren van het collegegeld, verplichte stagevergoeding, gebalanceerde internationalisering, versterken van de medezeggenschap en aanpassing van de bekostigingssystematiek.

De brief werd medeondertekend door onder meer de Stichting Landelijk Overleg en Contact Introductieweken (LOCI), Stip Studentenplatform, University College Student Representatives of the Netherlands (UCSRN), Studenten voor Morgen, Integrand, en de Landelijke Kamer van Verenigingen.