Nieuws

Jaaropening 2019: pleidooi voor studentsucces, dat meer is dan een diploma

Foto: HU/Seth Carnill

Het nieuwe studiejaar is officieel begonnen, met de Jaaropening op donderdag 29 augustus. In een nagenoeg volle zaal in het Beatrix Theater riep collegevoorzitter Jan Bogerd op om het HU-gevoel beter te cultiveren, kwam de HU in 2026 in beeld en stelde Edith Hooge, voorzitter van de Onderwijsraad, dat het om meer gaat dan studiesucces.

Collegelid Tineke Zweede reikte het ambitiedocument ‘HU in 2026’ uit aan de Utrechtse wethouder Anke Klein en twee leden van de Hogeschoolraad. Veel deelnemers hadden toen al enkele inspiratiesessies achter de rug tijdens het HU-festival eerder in de middag. Die sessies varieerden van beter samenwerken door non-verbale communicatie tot nieuwe technologieën in het onderwijs.

Spreker tijdens de Jaaropening was Edith Hooge, voorzitter van het landelijk adviesorgaan Onderwijsraad en voormalig lid van de raad van advies van de HU. Tijdens haar lezing ‘Van studiesucces naar studentsucces’ benadrukte ze dat goed onderwijs niet alleen afhangt van goede docenten. Het gaat volgens haar vooral om de relatie die de docent heeft met de student, de verwevenheid met de beroepspraktijk en de ontwikkeling van het vak door middel van onderzoek.

Mooie cijferlijsten

Ze betoogde dat een diploma waardevol is omdat het deuren opent in de samenleving en leidt tot zinvolle banen. Maar studentsucces bestaat niet per se uit het snel afronden van de studie en mooie cijferlijsten, nuanceerde zij. Het is ook belangrijk dat studenten zichzelf tijdens de studie ontwikkelen, bijvoorbeeld door zich maatschappelijk nuttig te maken.

Dat laatste is zeker van toepassing op student Nigel van Hattum. Samen met wethouder Klein en HSR-voorzitter Annette Wind ontving hij een exemplaar van ‘HU in 2026’. Van Hattum begint aan het zesde jaar van zijn studie HBO ICT, zei hij gniffelend. Een studievertraging die hij opliep door allerlei nevenfuncties. Zo is hij medeoprichter van een studievereniging, was voorzitter van de instituutsraad, voorzitter van OSHU en is vicevoorzitter van de Hogeschoolraad.

‘Digitalisering omarmen’

Collegevoorzitter Jan Bogerd behandelde enkele thema’s uit ‘HU in 2026’. Samen met de Universiteit Utrecht en het mbo wil hij werk maken van een leven lang ontwikkelen. Daarbij ziet hij een belangrijke taak weggelegd in her- en bijscholing binnen de regio Utrecht. Verder beschouwt hij digitalisering als katalysator van vernieuwing. ‘Wat mij betreft omarmen we digitalisering’, zei hij. Ook wil hij meer aandacht voor de HU-gemeenschap. ‘Ik vind dat het HU-gevoel beter gecultiveerd kan worden.’