Nieuws

‘Je bent er niet meer met één opleiding’

Wie succesvol wil zijn op de arbeidsmarkt moet zichzelf blijven ontwikkelen. Dat zei Mariëtte Hamer, voorzitter van de Sociaal-Economische Raad en PvdA-prominent, tijdens de Jaaropening van de HU op donderdag 27 augustus.

Vanwege de verbouwingen van de panden in De Uithof vond de Jaaropening niet in een vertrouwde collegezaal plaats, maar in de sfeervolle oude zaal van het nieuwe muziekpodium TivoliVredenburg in het centrum van Utrecht. Een recordaantal van zo’n 650 medewerkers, studenten en externen woonden de bijeenkomst bij.

De aftrap werd verzorgd door Jan Bogerd, per 1 september de nieuwe collegevoorzitter en opvolger van Geri Bonhof. Hij is trots op deze aanstelling, zei hij. Omdat hij eerder collegelid was en daarvoor faculteitsdirecteur zorgt dit voor continuïteit, op bijvoorbeeld de herhuisvestingsplannen, de bezuinigingen op HU Diensten en onderwijsinnovatie. ‘Ik zorg voor rust en stabiliteit’, hield hij zijn gehoor voor.

Zes miljoen euro extra
Bogerd gaf antwoord op vragen die hem na zijn benoeming vaak werden gesteld. Ja, er komt een derde collegelid. En ja, het is wenselijk dat dit een vrouw is. Hij herhaalde de belofte dat er dit studiejaar structureel zes miljoen euro extra wordt uitgetrokken voor meer docenten. Omgerekend zijn dat 100 tot 120 arbeidsplaatsen. En dat kan vanaf 2018 nog meer worden als er geld beschikbaar komt vanwege de invoering van het studievoorschot.

Hij liet ook doorschemeren dat er op sommige gebieden veranderingen staan aan te komen. Zo moeten opleidingen, instituten en faculteiten ‘uit hun comfortzone’ komen en meer gaan samenwerken. Verder is het besluit om met de tweejarige associate degrees te stoppen wellicht aan heroverweging toe. Met de ROC’s in de regio wordt bekeken hoe hiermee verder te gaan. Ook zal er meer werk van gemaakt worden om docenten meer ruimte te geven. ‘Daar ga ik me hard voor maken’, verzekerde Bogerd.

Hoofdspreker Mariëtte Hamer hield een lezing over trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Zij is sinds een jaar voorzitter van de Sociaal-Economische Raad en PvdA-prominent. Ook was zij leraar en oprichter van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Ze trok een parallel tussen Hoog Catharijne en de arbeidsmarkt: beide zijn sterk verouderd maar functioneren nog goed.

Technologisering
Het winkelcentrum ondergaat momenteel een grootscheepse vernieuwing, net als de arbeidsmarkt met de steeds verdergaande technologisering. ‘Welke kant die ontwikkelingen opgaan weten we niet’, stelde ze vast. Want zullen mensen in de nabije toekomst nog wel gaan winkelen of alleen nog maar shoppen via internet? Met daaraan gekoppeld de vraag voor het onderwijs: ‘Waar moeten we mensen voor opleiden?’ Een afgerond antwoord hierop had zij niet.   

‘De grootste zekerheid is dat niets meer zeker is’, vertelde zij. Het is bijvoorbeeld verleden tijd dat iemand zijn hele leven lang één en dezelfde baan heeft. Wie succesvol wil zijn op de arbeidsmarkt dient zichzelf te blijven ontwikkelen. Door bijvoorbeeld schriftelijke cursussen of colleges te volgen bij Amerikaanse universiteiten via internet. Ze vindt het een goede zaak dat de HU met het beleid op het gebied van leven lang leren hierop aansluit. Studenten drukte ze op het hart: ‘Je bent er niet meer met één opleiding.’

Foto: Femke van den Heuvel