Kort

Kabinet geeft scholen 30 procent meer ‘vrije ruimte’

Behalve verplichte tijd voor bijvoorbeeld rekenen en taal, mogen scholen in het nieuwe lespakket zo’n 30 procent van de tijd naar eigen inzicht invullen. Dat staat in de kabinetsreactie over het verbeterde curriculum die de minister vandaag naar de Tweede Kamer stuurt. Minister Slob ( Basis- en Voortgezet Onderwijs): ‘Leraren en schoolleiders weten wat hun leerlingen nog meer nodig hebben. Daarom wil ik hen de ruimte geven.’

Het verbeterde curriculum start vanaf september 2023. Daarna volgt een overgangsperiode van vier jaar. De bovenbouw van het voortgezet onderwijs volgt later. Voordat het zover is worden de voorstellen met leraren, schoolleiders en scholen verder uitgewerkt tot concrete onderwijsdoelen.