Nieuws

Kennissteden willen minder regeltjes

Gemeenten, hogescholen en universiteiten slaan de handen ineen en lobbyen samen voor de kenniseconomie. Op allerlei terreinen willen ze steun van het kabinet. Morgen overhandigen ze een ‘ambitiedocument’ aan premier Mark Rutte.
Het is een idee van de gemeenten Nijmegen en Leiden. Ze noemen zich de ‘kennissteden’, samen met Amsterdam, Delft, Eindhoven, Enschede, Groningen, Maastricht, Rotterdam, Tilburg, Utrecht en Wageningen. Ook de HBO-raad en universiteitenvereniging VSNU doen mee.
Ze pleiten vooral voor minder regels. Voor het bouwen van ‘kenniscampussen’ en ‘scienceparken’ willen ze graag experimenteren met ‘regelvrije zones’. Ze willen daarbij de “niet direct noodzakelijke procedures en controles” afschaffen. 
Om dezelfde reden zou studentenhuisvesting onder de crisis- en herstelwet uit 2009 moeten vallen, zodat er minder belemmeringen zijn voor het bouwen van studentenwoningen. Want nu hebben ‘op het oog onschuldige regels’ soms enorme gevolgen, stellen ze: ‘Een te hoge parkeernorm, een te eng bestemmingsplan, een te korte vrijstelling om bijvoorbeeld tijdelijk containerwoningen te mogen plaatsen, of een bouwbesluit dat voorkomt dat lege kantoren worden omgevormd tot studentenwoningen.’
De lobbygroep vindt ook dat de huurprijs van studentenwoningen omhoog moet, zodat het lucratiever wordt om de woningen te bouwen. 
Verder breken ze een lans voor investeringen in kennis, zodra het kabinet door economisch herstel weer wat ademruimte krijgt en aan investeringen kan denken. Expliciet noemen ze de innovatievouchers, de subsidie voor kleine bedrijven die kennis bij hogescholen en universiteiten inkopen. Die vouchers heeft het kabinet afgeschaft, omdat ze te weinig zouden opleveren. Maar de gemeenten denken dat er genoeg succesverhalen te vertellen zijn. Ruim dertigduizend ondernemers in het midden- en kleinbedrijf hebben een voucher gebruikt, stellen ze.
De steden en instellingen hopen ook dat de overheid kan helpen bij het binnenhalen van Europese subsidies en het werven van studenten en kenniswerkers uit het buitenland.