Nieuws

Klachten druppelen binnen bij meldpunt

Er zijn nog maar weinig klachten binnengekomen, maar ze beginnen binnen te druppelen. Het klachtenloket meldingkaders@hu.nl is door het college van bestuur in april ingesteld, na overleg met de vakbonden en Hogeschoolraad (HSR).

Het meldpunt volgde op een periode van onrust onder het personeel over de manier waarop de ontvlechting, bezuinigingen en harmonisatie bij HU Diensten worden doorgevoerd.

Het meldpunt vormt een onderdeel van de spelregels die college en vakbonden overeenkwamen. Die houden onder andere in dat een vaststellingsoverkomst (afvloeiingsregeling) altijd vrijwillig en met wederzijds goedvinden wordt aangegaan. Ook mag het systeem van beoordeling (RGW-cyclus) niet gebruikt worden om van mensen af te komen. Verder wordt benadrukt dat voor ontslag wegens niet goed functioneren minimaal twee onvoldoende beoordelingen zijn vereist.

‘Medewerkers van de hogeschool – en dat geldt ook voor docenten – mopperen veel’, zegt Joost Ansems, HSR-woordvoerder over het meldpunt. ‘Maar bijna niemand durft zijn hoofd boven het maaiveld uit te steken door hun klachten bij het meldpunt te deponeren.’

Voor wie is het meldpunt precies bedoeld?

Ansems: ‘Voor iedereen die meent dat er na april van dit jaar, dus nadat de afspraken met de vakbonden zijn gemaakt, niet volgens de gedragsregels met hem of haar wordt omgegaan. Bijvoorbeeld als een leidinggevende zonder aanleiding met een voorstel voor een vaststellingsovereenkomst komt of als er onverwacht een slechte beoordeling wordt gegeven.’Kan dat anoniem?

‘Mensen moeten wel melden wie ze zijn, waar ze werken en wat hun leidinggevende in hun ogen fout doet. Die gegevens worden doorgestuurd naar het college van bestuur. Maar die informatie wordt niet doorgegeven aan de leidinggevende. Zo weet het college wat er speelt en kunnen ze eventueel ingrijpen, maar mensen hoeven niet bang te zijn dat hun leidinggevende hen erop aanspreekt.’Er loopt een gezamenlijk onderzoek op initiatief van het college en HSR naar hoe er tijdens de ontvlechting en bezuinigingen met het personeel is omgegaan. Hoe staat het daarmee?

‘Hierover communiceren we alleen via communiqués. Het is niet de bedoeling dat individuen hierover op persoonlijke titel naar buiten treden. Dat is zo afgesproken omdat het gevoelige en complexe materie is.’ De Personeelsraad van HU Diensten laat desgevraagd weten dat ze ook na april signalen hebben ontvangen dat er niet volgens de afspraken wordt gehandeld. Het zou gaan om meer dan enkele medewerkers. 

‘De Hogeschoolraad krijgt die signalen ook nog steeds. Bijna wekelijks komen er klachten binnen dat mensen zich onder druk voelen gezet. Negatieve beoordelingen die uit de lucht komen vallen, onduidelijke takenpakketten, onzekerheid over baanbehoud of dat erop wordt aangedrongen om naar een andere baan uit te kijken.

Onze medewerkers moeten de moed hebben om deze zaken bij het meldpunt te melden, want dan kunnen we er misschien iets aan doen. Als ze dat niet doen, wordt niet duidelijk of het slechts om een incident gaat of dat er structureel iets aan de hand is.


We hebben zelfs het signaal gekregen dat een heel team onder druk zou worden gezet door de leidinggevende omdat ze niet loyaal zouden zijn aan de veranderingen binnen de organisatie. Zij voelen zich niet correct behandeld. Wij adviseren de leden van dit team om dit door te geven aan het meldpunt.’De Personeelsraad zegt hierover in mei een brief aan de HSR te hebben gestuurd met het verzoek om deze signalen onder de aandacht van het college te brengen. Is dit gebeurd en wat was de reactie van het college?
‘Als HSR hebben we de Personeelsraad gezegd dat het meldpunt hier het geëigende kanaal is. De HSR is met het college in gesprek over de omvang en de aard van de klachten die bij het meldpunt binnenkomen.’