Nieuws

Klachten over HU-verkiezingscampagne

Omstreden massamails en een negatief stemadvies zetten de verkiezingscampagne voor de Hogeschoolraad op scherp. De Kiescommissie ziet geen reden om in te grijpen.

Waar in het verleden vooral de studenten voor ophef rondom de medezeggenschapsverkiezingen zorgden, is er dit jaar vooral rumoer rondom de personeelsfracties voor de hogeschoolraad. Dat begon met een verkeerd aangeleverde verzendlijst, waardoor de stemmen op maandag ongeldig werden verklaard.

Op dinsdag blijken de fractieleiders van HU+ en HUdoc het hartgrondig oneens over de manier van campagne voeren. Ook de Kiescommissie boog zich over klachten rondom de verkiezingscampagne.

Bulkmail
Een bestaande fractie zou al op maandagochtend een bulkmail hebben verstuurd. Daarop begon Joost Ansems van de nieuwe fractie HUdoc een mailing, die hij telkens aan tweehonderd mensen tegelijk verstuurde. 'Dat valt bij mijn weten binnen de regels over e-mail, die de ICT-afdeling hierover heeft opgesteld', vertelt Ansems desgevraagd.

In de mail zette hij kort uiteen waarom mensen niet op de andere fracties – HUzo! of HU+ of de lijst ondersteunend personeel – zouden moeten stemmen. 

Professioneel
Saskia van Laar, nummer 1 op de lijst voor HU+, noemt de actie van Ansems 'niet zo charmant'. Bovendien meent ze dat Ansems feitelijk verkeerd zit. 'Hij schrijft in die mail dat onze fractie altijd meestemt met het bestuur. Maar wij komen met een compleet nieuwe fractie, dus dat is een verkeerde veronderstelling.'
Belangrijker nog, zegt Van Laar: 'Het is de vraag of dit bijdraagt aan een professionele medezeggenschap. Stoot je er niet juist mensen mee af en graaf je zo niet je eigen graf?'

Ansems, die momenteel al canvassend alle kantoorruimtes afloopt, is daar niet bang voor. 'Het is wat onorthodox, dat weet ik wel. Maar het is campagnetijd en ik wil me duidelijk onderscheiden van de andere fracties.'

De Kiescommissie ontving naar eigen zeggen 'diverse klachten' over bulkmails. Ook is gekeken naar de inhoud van de mailing. Volgens de voorzitter van de Kiescommissie, Mark Fokkema, staat er in het Kiesreglement niets over het versturen van mailings en over de toon ervan. 'We kunnen hier dan ook geen uitspraak over doen. Het is aan de lijsten zelf om hierop te reageren.'

 Meer informatie op www.verkiezingen.hu.nl (inloggen verplicht). Stemmen kan op www.hu.wiekiesjijor.nl.