Kort

Klassen zijn in het lager onderwijs even wat kleiner

Gemiddeld zitten er 23 kinderen in een klas op de basisschool. De trend is iets dalende. In 2017 had 32 procent van de klassen meer dan 26 kinderen, in 2018 was dat 25 procent. Ook zijn er minder ‘plofklassen’: geen enkele school heeft een gemiddelde groepsgrootte van 30 leerlingen of meer. Onderwijsorganisaties verwachten dat de daling tijdelijk zal zijn, want het lerarentekort wordt groter. Bovendien sturen scholen soms een hele klas naar huis of voegen ze groepen samen. Dat zie je niet terug in de cijfers en dus ziet ook minister Slob van Onderwijs geen reden om te juichen.