Nieuws

Landelijke bijeenkomst in het Maagdenhuis

De actievoerders in het Amsterdamse Maagdenhuis organiseren zondag een national assembly voor studenten en docenten van andere universiteiten en hogescholen. Mogelijk volgt woensdag een nationale actiedag.

Sara Wieclawska is een van de initiatiefnemers van de landelijke bijeenkomst. De Utrechtse studente scheikunde loopt nog maar kort rond in het Maagdenhuis. 'Veel studiegenoten in Utrecht denken dat hier alleen maar beroepsactievoerders rondlopen, maar dat beeld klopt helemaal niet.'
 
Zelf had ze veel vragen bij de medezeggenschap aan de Universiteit Utrecht. 'De mening van studenten en medewerkers wordt vaak genegeerd. En ik denk dat dit bij meer instellingen gebeurt.'
 
Open bijeenkomst
Daarom lag het wat haar betreft voor de hand om in het Maagdenhuis een bijeenkomst te organiseren waar studenten uit het hele land aan mee kunnen doen, ook van hogescholen. 'Het wordt een heel open bijeenkomst waar mensen kennis kunnen maken met de ideeën van De Nieuwe Universiteit.'
 
De eisen per instelling zullen verschillend zijn: 'Bij een technische universiteit zul je geen actie willen voeren voor het behoud van kleine talenstudies, maar de democratisering en medezeggenschap kan waarschijnlijk in meer plaatsen worden verbeterd. Dat kan dan onder de vlag van De Nieuwe Universiteit.'
 
Ze benadrukt dat het niet per se de bedoeling is om studenten zondag tot bezettingsacties aan te sporen. 'Dat middel gaat veel mensen te ver. Democratisering en medezeggenschap zijn het centrale thema. Mogelijk ontmoeten studenten ook medestanders van hun eigen instelling die actief willen worden.'
 
Als er genoeg animo is, komt er woensdag een landelijke actiedag.