Kort

Lector HU in podcast over impact corona op onze rechtsstaat en grondrechten

Wat zijn de gevolgen van de coronamaatregelen voor de rechtszekerheid en rechtsgelijkheid op lokaal niveau? Staat de toegankelijk van juridische hulp- en dienstverlening onder druk? Wat houdt dat recht precies in? Quirine Eijkman, Lector Toegang tot het Recht bij het Kenniscentrum Sociale Innovatie (KSI) ,beantwoordt deze vragen in de podcast Radio Rechtstaat. Dat doet ze samen met Sidney Smeets, strafrechtadvocaat bij Spong,

Deze aflevering, getiteld Toegang tot het Recht in tijden van coronacrisis, is onderdeel van de Covid-19 specials, gemaakt in samenwerking met Hogeschool Utrecht.

Eerder sprak Trajectum met Eijkman over het recht op dezelfde juridische bijstand. Het recht daarop staat door digitalisering en bezuinigingen op sociale advocatuur onder druk.