Nieuws

Lector om statushouders sneller aan het werk te krijgen

Leendert de Bell is voor de komende vier jaar aan de HU benoemd tot bijzonder lector. Hij gaat onderzoeken hoe je statushouders effectiever aan het werk kunt helpen. Struikelblokken vormen nog steeds taal, sociaal netwerk en toegang tot onderwijs en werk – maar ook onrealistische verwachtingen.

‘Er is beter inzicht nodig in wat werkt en wat niet. En inzicht in hoe we bestaande initiatieven slimmer met elkaar kunnen verbinden, zodat er maatwerk geleverd kan worden dat recht doet aan de grote diversiteit in achtergrond, opleiding en werkervaring van statushouders’, aldus De Bell in een gezamenlijk persbericht van de HU en studentvluchtelingenorganisatie UAF.

Hij start daarom met het in kaart brengen van succesvolle interventies die nieuwkomers aan het werk hebben geholpen.

De nieuwe lector komt te werken in het HU-lectoraat Organiseren van Verandering in het Publieke Domein. Leendert de Bell is geen nieuw gezicht binnen de HU. Hij werkt er sinds 2007 in verschillende functies, vooral op het terrein van (sociaal) ondernemerschap, economische ontwikkeling en migratie. Vanaf 2014 doet De Bell onderzoek binnen het Lectoraat Coöperatief Ondernemerschap naar het opschalen van sociale ondernemingen gericht op arbeidsparticipatie. Daarnaast doet hij bij de Universiteit Utrecht drie dagen per week onderzoek. Hij was daar onder meer betrokken bij Plan Einstein, waar samen leven, leren en werken tussen vluchtelingen, buurtbewoners en andere betrokkenen centraal staat.