Nieuws

Lectoraat Preventieve Zorg van start

De HU start met een nieuw lectoraat: Innovaties in de Preventieve Zorg. Het lectoraat heeft als opdracht te onderzoeken hoe ze vanuit verschillende vakgebieden een bijdrage kan leveren aan een gezonde leefstijl van mensen

Enkele mondzorgprojecten die nu al lopen vormen het startpunt. In deze projecten werken medische en paramedische disciplines samen aan het verbeteren van de mondgezondheid. Met de kennis die hierbij wordt opgedaan, zullen andere projecten in de toekomst worden opgezet. Het lectoraat zet in op implementatie en organisatie van brede preventieprogramma’s in wijken. Gemeten wordt wat het effect is van preventief handelen om de zorg daarop in te richten.

Het lectoraat wordt ondergebracht bij het nieuw te vormen Kenniscentrum Gezond en duurzaam leven. Als lector is benoemd Katarina Jerković – Ćosic, mondhygiënist en klinisch epidemioloog. Ze is sinds 2012 docent bij het Instituut voor Paramedische Studies aan de HU.

 

Foto: Janny Ruardy