Nieuws

Lerarentekort terug van weggeweest

Veel jonge leraren vinden op dit moment met geen mogelijkheid een baan, maar daar komt binnenkort verandering in, denkt het ministerie. Het voorziet lerarentekorten in het basisonderwijs, het mbo en in sommige vakken in het voortgezet onderwijs.

Door de vergrijzing zal het onderwijzerstekort in de grote steden het snelst oplopen, schrijven de bewindslieden van OCW aan de Tweede Kamer. Landelijk groeit het van iets boven nul in 2015 naar 6500 voltijdsbanen in 2025. In het middelbaar beroepsonderwijs voorspelt het ministerie een tekort van 1900 banen in 2018.

In het voortgezet onderwijs zijn er nog altijd meer leraren nodig in de bètavakken en de talen. Deze tekorten verdwijnen niet vanzelf als straks de leerlingenaantallen in het voortgezet onderwijs gaan teruglopen. Het ministerie wil daarom bevorderen dat het aantal afgestudeerden van universitaire lerarenopleidingen in vier jaar tijd verdubbelt.

Verder wil het ministerie dat jonge leraren, die nu moeilijk aan een baan kunnen komen, behouden blijven voor het onderwijs. Het wil drieduizend leraren in basis- en voortgezet onderwijs aan de slag houden die anders zouden worden ontslagen door teruglopende leerlingenaantallen.